Home / Tag Archives: Bộ điện (mobin lửa hay IC)

Tag Archives: Bộ điện (mobin lửa hay IC)

Bộ điện (mobin lửa hay IC) máy cưa 135, 435E chính hãng Thụy Điển

Bộ điện (mobin lửa hay IC) máy cưa 135, 435E chính hãng Thụy Điển. Đây là bộ phận sinh ra cao áp để tạo ra tia lửa. Vì vây, nếu bugi hoạt động tốt, mà chúng ta kiểm tra tia lửa điện không có thì có nghĩa rằng bộ điện (mobin lửa hay IC) đã chết hoặc khoảng cách của nó ... Read More »