Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Với phương châm “cung cấp giá trị không phải giá cả”, Công ty TBCN MEE  xin giới thiệu những sản phẩm tốt nhất với chất lượng dịch vụ cao nhất đến khách hàng. Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp MEE cung cấp cho khách hàng và người tiêu dùng những sản phẩm đáng tin cậy cùng những dịch vụ chuyên nghiệp.

Tần nhìn và sứ mệnh:

Công ty TNHH thiết bị công nghiệp MEE hành động dựa trên những giá trị sau:

         Khách hàng là trọng tâm
Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược 
         Trách nhiệm xã hội
Nhận thức rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp, Công ty TNHH thiết bị công nghiệp MEE không những hoạt động  vì mục đích sinh lời mà còn đóng góp một cách tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển xã hội. 

          Sáng tạo và Chất lượng
Công ty cổ phần Tầm Nhìn một mặt coi sáng tạo ra mẫu mã phù hợp, lựa chọn công nghệ, cải tiến thiết bị và quy trình là những yếu tố trung tâm mặt khác luôn hướng tới những tiêu chuẩn chất lượng phù hợp doanh nghiệp với thị trường và người tiêu dùng. 

          Linh động và Hiệu quả
Hệ thống quản trị và sản xuất mang tính linh động cao nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đa dạng của khách hàng. 

         Lợi nhuận
Tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực một cách hiệu quả và trách nhiệm.

Yêu cầu và phản hồi

Địa chỉ email và số điện thoại giữ bí mật. Các mục đánh dấu * là bắt buộc

*